Πάτρα | Έκλεισε το καφέ που απασχολούσε μέλη του ΣΟΨΥ

Έκλεισαν οι «Γέφυρες», η ψυχαγωγική επιχείρηση που έδινε δουλειά, πόρους και διέξοδο στα παιδιά του συλλόγου που ασχολείται με την Ψυχική Υγεία επιβαρυμένων προσώπων. Το καφέ ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016.