Αυτοψία επιστημόνων στο Ναυάγιο

Για ακόμη μια φορά κλιμάκιο επιστημόνων βρέθηκε στο Ναυάγιο με στόχο να εκπονήθει δωρεάν μία μελέτη για τη συντήρηση του πλοίου.