Αχαΐα | Κόντρες στον φορέα διαχείρισης απορριμμάτων. Πυρά Πελετίδη σε Αλεξόπουλο για αλλαγή στάσης