Ξεκινά τετραήμερη εργασία στη Γερμανία

Την πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας ξεκινούν από την 1η Φεβρουαρίου οι γερμανικές επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης της οικονομίας της χώρας.