Κυπαρισσία | Ξεκινούν οι εργασίες εκβάθυνσης του Λιμανιού

Ξεκινούν οι εργασίες εκβάθυνσης του Λιμανιού Κυπαρισσίας. Αλλάζει ολοκληρωτικά η περιοχή της παραλιακής ζώνης.