Εντός του 2024 ξεκινούν οι εργασίες για το νέο Αστυνομικό Μέγαρο Πάτρας

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η κατασκευή του νέου Αστυνομικού Μεγάρου Πάτρας , ενώ ορίστηκε προσωρινός αναδόχου του έργου. Στο κτίριο συνολικού εμβαδού 10.770 τ.μ., στο στρατόπεδο του ΚΕΤΧ, θα κασκευαστούν χώροι με ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργία τους.