Λακωνία | Επανατοποθετήθηκε το «βίντζι» στο Λιμάνι του Γυθείου

Επανατοποθετήθηκε σε άριστη πλέον κατάσταση στην είσοδο του Λιμένα Γυθείου ο ιστορικός τροχήλατος γερανός (βίντζι), οποίος είχε αποσυρθεί προκειμένου να επισκευαστεί και να συντηρηθεί.