Λακωνία | Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράφει την σύμβαση δυο έργων

Στο διοικητήριο Σπάρτης ο Παναγιώτης Νίκας, περιφερειάρχης Πελοποννήσου, υπέγραψε την σύμβαση δυο σημαντικών έργων για το νομό Λακωνίας. Η ανατολική Μάνη θα αποκτήσει καινούριες υποδομές ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και στην Ελαφόνησο αφού αποφέρει πολλά οικονομικά οφέλη λόγω της επισκεψιμότητάς της.