Μεσσηνία | Λύματα από πυρηνελαιουργείο σε φωτοβολταϊκό πάρκο

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας δόθηκε εντολή στο αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος για ελέγχους στη Βιομηχανική ζώνη του Μελιγαλά, στον ποταμό Άρι και στην ευρύτερη περιοχή της κάτω ζώνης ΓΟΕΒ Παμίσου. Ο λόγος ήταν ευρύματα υγρών αποβλήτων στην περιοχή πυρηνελαιουργείου τα οποία εκτείνονται μέχρι και τα γήπεδα φωτοβολταικών πάρκων.