Μεσσηνία | Πάνω από 700 συμμετοχές στο Σχολείο Τουρισμού. «Mιnd the Gap» ο τίτλος της διοργάνωσης

Το σχολείο τουρισμού κάθε χρόνο κάνει άλματα ακολουθώντας της εξελίξεις με σκοπό την επιμόρφωση στο τουριστικό προϊόν. Σημαντικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τη δράση και δόθηκαν από τη διοργάνωση.