Μεσσηνία | Αυτοψία για τις κατακρημνίσεις στο δρόμο του Ταΰγετου.

Κατακρημνίσεις και καταστροφές του οδοστρώματος είναι τα μεγάλα ζητήματα με τις βελτιώσεις στην εθνική οδό να επείγουν και το έργο να ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας με στόχο την άμεση επέμβαση το επόμενο χρονικό διάστημα.