Μεσσηνία | Ενιαία εθνική στρατηγική για την ΠΟΠ ελιά Καλαμάτα

Να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος, να διευρυνθεί το ΠΟΠ και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και να μην χρησιμοποιούν τρίτες χώρες την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης της ελιάς καλαμών, αυτά ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζήτησαν φορείς της Μεσσηνίας.