Δυτ. Ελλάδα | Η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, μία «Ελληνίς ετών 17»