Μνημόνιο συνεργασίας Πανεπιστημίου Πατρών – UNICEF

Μνημόνιο Συνεργασίας με βασικούς πυλώνες την παραγωγή γνώσης, έρευνας, δεδομένων και ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων του παιδιού στον ακαδημαϊκό χώρο, υπέγραψαν Πανεπιστήμιο Πατρών και Unicef. Η εκπρόσωποι της Unicef σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν την χαρά και υπερηφάνεια που εγκαινίασαν το πρώτο Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα.