Πελοπόννησος | Νέα διοικητήρια αποκτούν οι Π.Ε. – Σύσκεψη στη Μεγαλόπολη παρουσία του Ν. Παπαθανάση