Τρίπολη | Νέα έργα πραγματοποιούνται στον Δήμο

Πεζοδρόμια,φωτισμός,δεντροφυτεύσεις. Ριζική αλλαγή της πόλης, αλλά και αντικατάσταση δικτύου υδρευσης
Νέα έργα πραγματοποιούνται στον Δήμο Τρίπολης. Έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες για το open mall, για την αναβάθμιση της Τρίπολης και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 1 χρόνο. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκαν εργασίες της ΔΕΥΑΤ και αποκαταστάθηκε το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης σε Βλαχοκερασιά και Κερασιά