Ο αλιευτικός τουρισμός αποκτά νέους ορίζοντες – Ενημερωτική διημερίδα σε Ηλεία & Κεφαλονιά

Ο αλιευτικός τουρισμός μπαίνει στο επίκεντρο και φέτος δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα . Ημερίδα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην Κεφαλλονιά στην Μαρίνα της Αγίας Πελαγίας στα Σβορωνάτα, σε συνέχεια της διημερίδας που συνδιοργάνωσαν η Αναπτυξιακή Ολυμπίας και η Αναπτυξιακή Καβάλας με θέμα «Αλιευτικός Τουρισμός» – «Δράση 5: Ενημέρωση και ενίσχυση δεξιοτήτων των επαγγελματιών αλιέων για την διεξαγωγή αλιευτικού τουρισμού» στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Σκοπός η επίδειξη της εναλλακτικής αυτής καλής τουριστικής πρακτικής που έχει αναπτυχθεί στην Κεφαλλονιά τα τελευταία χρόνια από επαγγελματίες αλιείς.