Καλαμάτα | Νέος εξοπλισμός για το νοσοκομείο

Iατρικό και άλλο υλικό εξοπλισμό παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.