Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις για τη σκλήρυνση κατά πλάκας
Για τους νέους φαρμακευτικούς στόχους για την αντιμετώπιση της σκλήρυνση κατά πλάκας, μίλησε στην εκπομπή του ΙΟΝΙΑΝ “Χαμηλή Πτήση” ο ιατρός – νευρολόγος Γεράσιμος Γραμματικόπουλος.