Ώρα Μεσσηνίας | Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Καλαμάτας Γ. Φάβας | Ολόκληρη εκπομπή

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Καλαμάτας Γιώργος Φάβας μιλάει στον Γιάννη Σινάπη για την οικονομική κατάσταση του Δήμου, τα κληροδοτήματα και τρέχοντα ζητήματα του Δήμου.