Ώρα Μεσσηνίας | Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Δημήτρης Γιαννημάρας | Ολόκληρη εκπομπή

Ο Γιάννης Σινάπης φιλοξενεί τον Δήμαρχο Δυτικής Μάνης, Δημήτρη Γιαννημάρα, ο οποίος δίνει απαντήσεις για τα σοβαρά ζητήματα του δήμου του.