Ώρα Μεσσηνίας | O Παντελής Δρούγας, Πρόεδρος Κ.Ε ΦΑΡΙΣ | Ολόκληρη εκπομπή

O Παντελής Δρούγας, Πρόεδρος Κ.Ε ΦΑΡΙΣ αναλύει στην Στεύη Κουτσουδάκη τους στόχους της Επιχείρησης για το πολιτισμό στο Δήμο Καλαμάτας