Πάτρα | O Πρωθυπουργός παρουσίασε το σχέδιο για την πόλη το 2030

Στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι υπουργοί που συνόδευαν τον Πρωθυπουργό παρουσίασαν το ολοκληρωμένο σχέδιο για την Πάτρα του 2030 που αφορά σε σειρά έργων και παρεμβάσεων στην περιοχή.