#Πατρινό Καρναβάλι 2023 | O Σείχης του Μπατάρ & η Εύα ζαμαί κορωπί μοιράζουν δεσμίδες ευρώ στους πατρινούς