Περιφέρεια | Σε επιφυλακή οι Δήμοι λόγω κορονοϊου. Ζητείται ενίσχυση – προληπτικές απολυμάνσεις

Τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού μπορεί να έχουν αλλάξει, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να κάμψουν την καθημερινότητα των πολιτών. Οι δημοτικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση επανακαθορίζοντας καθημερινά τη στάση τους, ανάλογα με τις κρατικές υποδείξεις.