Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο ΣτΕ κατά του φορολογικού νόμου

Κατά του νέου φορολογικού νόμου στο ΣτΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αίτημά τους να ακυρωθεί ο τρόπος θεσμοθέτησης του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες.