Οι Έλληνες έχουν το πέμπτο χαμηλότερο εισόδημα στην Ευρώπη

Μπορεί η ακρίβεια να σαρώνει ωστόσο οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται πως έχουν το πέμπτο χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα στην Ε.Ε. υψηλότερο μόνο από το αντίστοιχο των Βούλγαρων, των Σλοβάκων ,των Ρουμάνων, και των Ούγγρων