Ζάκυνθος | Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ζητούν ενίσχυση σε προσωπικό και μισθούς