Οι οίνοι της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας ταξιδεύουν στην Άπω Ανατολή

Μετά την προώθηση των οίνων της Δυτικής Ελλάδας στην Άπω Ανατολή , τα επιμελήτρια Ηλείας και Αχαΐας στρέφονται και σε τρίτες χώρες … Παράλληλα προγραμματίζουν το επόμενο πρόγραμμα δράσεων σε Ιαπωνία και Κορέα…