Ελλάδα | Από τον Στασινόπουλο στην Σακελλαροπούλου – Οι κάτοχοι και η ιστορία του ύπατου αξιώματος

Μια ιστορική ημέρα σήμερα για την χώρα μας. Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ορκίστηκε η 13η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα στο Ύπατο Πολιτειακό Αξίωμα. Μέχρι σήμερα 7 άνδρες είχαν υπηρετήσει τον θεσμό, κρατώντας το συμβολικό τιμόνι της χώρας, μετά την κατάργηση της Βασιλείας…