Καλαμάτα | Οι προτάσεις για τη θέση των προέδρων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

Τους δημοτικούς συμβούλους που θα προτείνει για τη θέση των προέδρων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος παρουσίασε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.