Δυτ. Ελλάδα | Οι στόχοι της Περιφερειακής Αρχής για το 2020 – Οι προτεραιότητες του Ν. Φαρμάκη