Ηλεία | Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Routelab στον Πύργο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το routelab στην Ηλεία. Κεντρικό θέμα ο Τουρισμός Εμπειρίας ως σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας. Δύο ημέρες γεμάτες που είχαν ως στόχο να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού στον τομέα του τουρισμού.