Περιφέρεια | Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύουν δομή μεταφοράς τεχνολογίας

Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δημιουργούν «Κοινή Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας» με σκοπό η ανάπτυξη του οικοσυστήματος στην περιοχή να συνδεθεί με την αγορά…Η προσπάθεια των δύο ιδρυμάτων ξεκινάει με πολλές προοπτικές αφού τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.