Καλαμάτα | Παραδόθηκαν οι μάσκες στα σχολεία του Δήμου

Περίπου 7.000 μάσκες για παιδιά έως 10 ετών και 14.000 για μεγαλύτερες ηλικίες, παρέδωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας. Οι υπόλοιπες μάσκες θα δωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για να έχουν μία επιπλέον, παιδιά και εκπαιδευτικοί, όπως είχε αποφασίσει το υπουργείο παιδείας.