Ελλάδα | Πενθήμερη παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Πενθήμερη παράταση θα δοθεί για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ώστε και οι τελευταίοι να είναι εμπρόθεσμοι. Έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, πέρυσι είχαν υποβληθεί περίπου 6,5 εκατομμ. οπότε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μέχρι ώρας δεν έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις.