Παρεμβάσεις σε πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Πύργου

Μια σειρά σημαντικών τεχνικών παρεμβάσεων σε πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Πύργου υπέγραψε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Αντωνακόπουλος με την ανάδοχο εταιρία..Το ύψος των παρεμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 650.000 ευρώ..