Παρουσιάστηκε το έργο του παραλίμνιου αγωγού Μόρνου στο Λιδωρίκι

Παρουσιάστηκε παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εμμανουήλ Γραφάκου το έργο κατασκευής του παραλίμνιου αγωγού της λίμνης του Μόρνου. Πρόκειται για έργο εθνικής σημασίας, ένα μεγάλο στόχο που έγινε πραγματικότητα.