Καλαμάτα | Παρουσιάστηκε το “Μνημείου Φωτός”, το οποίο θα τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία

Ένα σύγχρονο μνημείο από μέταλλο, λευκό μάρμαρο και φωτογλυπτικά στοιχεία, ανθεκτικό στις εναλλασσόμενες καιρικές συνθήκες, θα τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Φορείς συγκεντρώθηκαν και παρουσίασαν το μεγάλο έργο του “Μνημείου Φωτός”, στο οποίο θα αναγράφεται πάνω η λέξη “ελευθερία” σε όλες τις γλώσσες.