Αχαΐα | Ολοκληρώθηκε το 7ο αναπτυξιακό συνέδριο Δ. Ελλάδας

Το 7ο αναπτυξιακό συνέδριο Δυτικής Ελλάδας που διοργάνωσε η εφημερίδα Πελοπόννησος, ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Η ανάπτυξη της χώρας μπορεί να έρθει από τις περιφέρειες ήταν ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο κινήθηκαν οι συνεδρίες. Σε ο,τι αφορά την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τους ομιλητές υπάρχουν προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη.