Μεσσηνία | Κορεσμός στην Μαραθόλακα Καλαμάτας – Μόνο 8 μήνες ζωής για την εναπόθεση των σκουπιδιών

Προβληματισμός και ανησυχία στον Δήμο Καλαμάτας για την Μαραθόλακα η οποία έχει μόνο 8 μήνες ζωής.Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί πρόβλημα και στην Μεσσηνία και όλοι ευελπιστουν να μην δούμε εικόνες του παρελθόντος με βουνά από σκουπίδια στους δρόμους της Καλαμάτας .