2.000 φοιτητές στην Πάτρα για την τελετή ορκωμοσίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ