Αχαΐα | Πατρινοί σχολιάζουν το Κυβέρνηνητικό μέτρο για στεγαστικό δάνειο με χαμηλό επιτόκιο σε νέους

Τα δάνεια που φθάνουν έως 150.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας έως 120 τ.μ. και έτος κατασκευής έως το 2007 ενώ ωφελούμενοι θα είναι έως 10.000 νέοι ή νέα ζευγάρια 25-39 ετών.