Ζάκυνθος | Πορεία διαμαρτυρίας μαθητών του Μουσικού Σχολείου

Με σοβαρές ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές αλλά και σε κενά στα μουσικά μαθήματα είναι το Μουσικό Σχολείο. Οι μαθητές προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας σε Δήμο και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ζητώντας λύση στα προβλήματα τους.