Πάτρα | Ολοκληρώθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ – Νέες συνεργασίες με πανεπιστήμια

Ολοκληρώθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σφραγίστηκαν και νέες συμφωνίες του συνδέσμου με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πατρών.