Δρέπανο | Πρόγραμμα κατάρτισης για μηχανικούς στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ

Μια πρωτοβουλία του τεχνικού επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και του Συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών που έλαβε σάρκα και οστά στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ για την σωστή επιμόρφωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μηχανικών.