Κέρκυρα | Νέα μέρα για τη διαχείριση απορριμμάτων – Προς δημοπράτηση η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων

Εγκρίθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων η δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, της Κέρκυρας. Ένα μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα που “βασάνιζε” τους δημότες της περιοχής μπαίνει σε σειρά. Η περιφέρεια σκοπεύει να συνεργαστεί με όλους τους δήμους και να δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων.