Ιόνιο | Πρυτανικές εκλογές : Με όραμα και διάθεση το πρυτανικό σχήμα από τον Αθαν. Ευσταθίου

Εκλογές σύντομα, για την Πρυτανεία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναμένονται, με τους υποψηφίους σιγά σιγά να προετοιμάζονται. Ο καθηγητής Θανάσης Ευσταθίου Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας με το πρυτανικό του σχήμα είναι υποψήφιος και ευελπιστεί να καταφέρει να προσφέρει όλα όσα οραματίζεται.