Ρευματικές παθήσεις: Συμπτωματολογία και έγκαιρη διάγνωση