Πάτρα | Ο ρόλος της Περιφέρειας στην ανάπτυξη του Οικοσυστήματος Καινοτομίας & Έρευνας

Tο RouteLab έρχεται στο νέο λιμάνι της Πάτρας με την ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Φωκίων Ζαΐμης | Αντιπεριφερειάρχης Έρευνας κια Επιχειρηματικότητας